• การเรียนการสอน

  • Advertisements

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกความหมายของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 2. บอกวัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมPro/DESKTOP 
 3. บอกที่มาของโปรแกรมPro/DESKTOP 
 4. บอกคุณสมบัติของการใช้ Hardware กับโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 5. รู้จักแถบเครื่องมือของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 6. รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 7. รู้จักและใช้แถบเครื่องมือ คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 8. สามารถเปิดโปรแกรม และสร้างงานจากโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 9. รู้และเข้าใจพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Pro/DESKTOP 
 10. รู้และปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ ในการทำงานกับโปรแกรม Pro/DESKTOP 
11. สามารถบอกวิธีการสร้างวัตถุทางตัน 
 12. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างวัตถุทางตัน
 13. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
14. สามารถบอกวิธีการตัดมุมชิ้นงาน
 15. ปฏิบัติชิ้นงานการตัดมุมชิ้นงาน
 16. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
17. สามารถบอกวิธีการตัดมุมของรูปสี่เหลี่ยม
 18. ปฏิบัติชิ้นงานการตัดมุมของรูปสี่เหลี่ยม 
 19. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
20. สามารถบอกวิธีการปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทางตัน และการทำรูปโครงร่างมีมิติ
 21. ปฏิบัติชิ้นงานการปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทางตัน และการทำรูปโครงร่างมีมิต
 22. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
23. สามารถบอกวิธีการสร้างภาชนะรูปแก้ว
 24. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างภาชนะรูปแก้ว 
 25. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
26. สามารถบอกวิธีการการสร้างรูปทรงเกลียว (สปริง) /การสร้างข้องอและเจาะรู
 27. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างรูปทรงเกลียว (สปริง) /การสร้างข้องอและเจาะร
 28. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
29. สามารถบอกวิธีการสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักร/การตัดมุมวัตถุ
 30. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักร/การตัดมุมวัตถุ
 31. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน 
32. สามารถบอกวิธีการสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ/การสร้างอิฐบล็อค
 33. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างชิ้นงานลักษณะบานพับ/การสร้างอิฐบล็อค
 34. รู้จักคำสั่ง และเครื่องมือในการทำชิ้นงาน 
35. สามารถบอกวิธีการออกแบบลูกกุญแจ/การสร้างรูปเกียร์อย่างง่าย
 36. ปฏิบัติชิ้นงานการออกแบบลูกกุญแจ/การสร้างรูปเกียร์อย่างง่าย
 37. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
38. สามารถบอกวิธีการสร้างแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ
 39. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ
 40. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
 41. สามารถบอกวิธีการสร้างกล่องและฝาบานพับ
 42. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างกล่องและฝาบานพับ
 43. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
44. สามารถบอกวิธีการสร้างโต๊ะ 
 45. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างโต๊ะ
 46. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน
47. สามารถบอกวิธีการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว (Animation)
 48. ปฏิบัติชิ้นงานการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว (Animation)
 49. รู้จักคำสั่งและเครื่องมือในการทำชิ้นงาน

Advertisements
%d bloggers like this: