• การเรียนการสอน

  • Advertisements

คำอธิบายรายวิชา

Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบ และสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3 มิติเสมือนจริง อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงตลาด หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนักเรียนเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม Pro/DESKTOPนักเรียนสามารถนำไปฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรมเพิ่มขึ้น

Advertisements

2 Responses

  1. อ.สอนกลุ่มสาระอะไร กรุณาระบุให้ถูกต้องด้วยนะคะ

  2. สวัสดีค่ะ วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง PRO/DESKTOR ขอขอบคูณอาจารย์ที่ช่วยสอน

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: