• การเรียนการสอน

  • Advertisements

การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด

คำสั่ง
       1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้บทที่ 1 การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด ต่อไปนี้
           การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด

Advertisements

5 Responses

  1. การเรียน โปรเด็คทอพสนุกมากๆ ได้ความรู้ด้านทางการออกแบบ

  2. การเรียนของโปรเด็สทอปให้ความรู้เรื่องการออกแบบ

  3. การเรียนโปรเดสทอปสนุกมาก

  4. เรื่องที่ 1 การสร้างวัตถุทรงตันเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้เเละเข้าใจได้ง่ายเเละให้ความร้เกี่ยวกับการสร้างวัตถุต่างๆเเละได้รู้จักเครื่องมือใหม่ๆมากมาย

  5. ดีมากเลยค่ะเพราะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: